Welkom bij Fruitweelde B.V.

Biologisch dynamisch zachtfruit uit de Betuwe

Lieve geïnteresseerden,

Fruitweelde B.V. is een biologisch dynamisch kleinfruit bedrijf in het Betuwse dorpje Ingen. Eind 2020 heb ik, Willemien Brouwer, dit samen met mijn vennoten overgenomen van Elze-Lia Visser, die dit mooie bedrijf in 10 jaar helemaal vanaf de grond heeft opgebouwd. Bij zo een overname komt van alles kijken. Zo heeft het bedrijf een nieuwe rechtsvorm gekregen, een B.V, heb ik een jaar lang met Elze-Lia hier samen gewerkt om van haar alle details van Fruitweelde te leren kennen en zijn we op zoek gegaan naar een manier om deze overname te kunnen financieren. Dat laatste is het lastigst tegenwoordig. Gelukkig vonden we stichting BD grondbeheer bereid tot een samenwerking. Zij kochten de grond voor ons en wij betalen daarvoor pacht aan hun. Met de voorwaarde dat wij de grond op een biologische dynamische manier bewerken, daar staan wij natuurlijk alleen maar achter. Samen met een lening bij de bank die we konden krijgen om de inventaris, waaronder de planten en kappen, en gebouwen over te kopen hadden we de financiering gelukkig best snel rond. Voor dat moment was alles geregeld.

Nu, twee jaar later, merken we de financiële druk die met deze lening op onze schouders is komen te liggen. Omdat wij een klein bedrijf zijn en deze lening in 5 jaar af moeten lossen en er natuurlijk ook nog rente bij komt, is dit een grote kostenpost voor ons. En dit is waar u ons misschien een handje kunt helpen. Als u wat wilt doneren staan hieronder onze gegevens en zijn we u heel erg dankbaar. Daarnaast staan we ook open voor eventuele andere manieren van giften en/of leningen met een lagere rente om de lening die we bij de bank hebben af te kunnen lossen en hiermee de druk van het afbetalen te spreiden. Het liefste zouden wij de hele lening in één keer aflossen, zodat we er vanaf zijn en ook geen rente meer hoeven te betalen, maar alle beetjes helpen. Dus mensen, help ons een beetje, als je wilt en kan, want van geven aan een mooi doel, daar wordt niemand armer van.

Alvast bedankt!

 

Voor een donatie:

Dit kunt u doen via een directe overschrijving op ons bankrekeningnummer, dat is de meest directe manier zonder tussenpersonen of sites waar het fout kan gaan.

Wilt u hierbij onder de omschrijving: “gift” vermelden.

FRUITWEELDE B.V.

NL85 RABO 0362 4335 93

Natuurlijk zijn wij ook blij met een lening, wanneer wij die bijvoorbeeld wat later kunnen aflossen of de rente wat lager is dan die we nu bij de bank. Neem hiervoor of voor andere vragen of suggesties contact op met Willemien via:

Telefoon/whatsapp: 06-20349195

Email: willemien@fruitweelde.nl

U kunt via deze wegen ook laten weten als u op de hoogte gehouden wilt worden van wat er allemaal gebeurt op Fruitweelde via een email nieuwsbrief.

Dear interested people,

Fruitweelde B.V. is a biodynamic softfruit company in the small Betuwe village of Ingen. At the end of 2020 me, Willemien Brouwer, and my partners took over this farm from Elze-Lia Visser. Elze-Lia had built this beautiful company from the ground up over a period of 10 years. There are many things that come with such a takeover. The company was given a new legal form, a B.V., I worked with Elze-Lia  for a year to learn all the details of Fruitweelde and we started looking for a way to finance this takeover. The latter is the hardest part these days. Fortunately, we found BD Grondbeheer willing to cooperate. They bought the land for us and we pay them rent to them. On the condition that we work the land in a biodynamic way, which of course we can only support. Together with a loan from the bank that we could get to buy the inventory, including the plants and rainroofs, and the buildings, we fortunately had the financing in place quite quickly. By then, everything was settled.

Now, two years later, we notice the financial pressure that this loan has put on our shoulders. Since we are a small company and have to repay this loan in five years and, of course, interest is added, this is a big cost for us. And this is where you may be able to help us. If you want to donate something, please find below our details and we will be very grateful. We are also open to any other ways of donations and/or loans with a lower interest rate to be able to pay off the loan we have at the bank and thus spread the pressure of paying it off. Ideally, we would like to pay off the whole loan at once, so that we are rid of it and don’t have to pay interest anymore, but every little bit helps. So people, help us a little, if you can and want to, because no one will be the poorer for giving to a good cause.

Thanks in advance!

 

For a donation:

You can do this by direct transfer to our bank account number, which is the most direct way without intermediaries or sites where things can go wrong.

Please mention “donation” under the description.

FRUITWEELDE B.V.

NL85 RABO 0362 4335 93

For questions or suggestions you can always contact Willemien via:

Phone/whatsapp: 06-20349195

Email: willemien@fruitweelde.nl

 

You can also let us know via these channels if you want to be kept informed of what is happening at Fruitweelde via a newsletter by email.